ප්‍රධාන පුවත්

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට කෝටි 20ක්

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලට කෝටි 20ක්

මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ මෙහෙයුම් වියදම් සඳහා …

ඉන්ධන බවුසර් 15ක් කොළඹට එවයි

ඉන්ධන බවුසර් 15ක් කොළඹට එවයි

කොළොන්නාව තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයෙන් මේ වනවිට ඉන්ධන බවුසර් 15 …

කොලොන්නාවේ උණුසම් තත්වයක්

කොලොන්නාවේ උණුසම් තත්වයක්

ඛණිජ තෙල් බෙදා හැරීමේ වර්ජනයක නිරත වෙමින් සිටින ඛණිජ …

අගමැතිගේ පාර්ලිමේන්තු දිවියට වසර 40යි

අගමැතිගේ පාර්ලිමේන්තු දිවියට වසර 40යි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress