ප්‍රධාන පුවත්

විගණකාධිපති තනතුර ගැන ජනපතිට ලිපියක්

විගණකාධිපති තනතුර ගැන ජනපතිට ලිපියක්

ඉදිරි සතියේදී පුරප්පාඩු වන විගණනකාධිපති තනතුර සඳහා …

හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකාගෙන් දෝස් මුරයක්

හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකාගෙන් දෝස් මුරයක්

දේශපාලනඥයින්, නීතිඥයින් සහ සංඝයා වහන්සේලාගේ ක්‍රියා …

අදත් අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

අදත් අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress