ප්‍රධාන පුවත්

ගුවන් තොටුපොළ විවෘත වෙයි

ගුවන් තොටුපොළ විවෘත වෙයි

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා තැබුණු කටුනායක සහ …

අගමැති නව අමෙරිකානු ජනපතිට හා උප ජනපතිට සුබ පතයි

අගමැති නව අමෙරිකානු ජනපතිට හා උප ජනපතිට සුබ පතයි

අමෙරිකාවේ 46 වන ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ජෝ බයිඩන් …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress