ප්‍රධාන පුවත්

අදත් අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

අදත් අමාත්‍යවරු කිහිපදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් …

මෛත්‍රී එක්ක වැඩ කරන්න මට බාධාවක් නෑ

මෛත්‍රී එක්ක වැඩ කරන්න මට බාධාවක් නෑ

තමාට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග එක්ව කටයුතු …

නොගැලපෙන විවාහයක් අවසන් කළා

නොගැලපෙන විවාහයක් අවසන් කළා

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධූරයෙන් ඉවත් කර මහින්ද …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress