ප්‍රධාන පුවත්

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 85ක්

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 85ක්

අද (20) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 85 දෙනෙක් හඳුනාගත් …

රාජ්‍ය බැංකුවක සේවකයින් 70කට කොවිඩ්

රාජ්‍ය බැංකුවක සේවකයින් 70කට කොවිඩ්

රාජ්‍ය බැංකුවක සේවකයින් 70 දෙනෙකු පමණ කොවිඩ් ආසාදිතයින් …

ෆේස්බුක් මඩවලට වැට ගහන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ෆේස්බුක් මඩවලට වැට ගහන්න කැබිනට් අනුමැතිය

අන්තර්ජාලය හරහා අසත්‍ය තොරතුරු හා නොමග යවන සුළු ප්‍රකාශ …

 

උණුසුම් පුවත්

 
 
 
wordpress